Ingilis,Rus,Azərbaycan dilində mətnlərin yığılması,cədvəllərin qurulması bütünlüklə və ya istənilən hissəsinin, sənəd işlərinin komputerdə sürətli və yüksək keyfiyyətlə (orfoqrafik cəhətdən düzgün) yığılması və çap olunması. Word, PDF və s. formatlarda istənilən formada yüksək səviyyədə və sürətli yığılması və çap olunması. Kserokopiya xidmətləri də var. Qiymətlər çox aşağıdır. Hər cür cədvəllər, fiqurlar, və s. tərtib edilir. ,CV-lərin hazırlanması,Skayner,Bütün dövlət müəssisələrinə elektron ərizələrin yazılması,Kadrların şəxsi uçot vərəqinin həm elektron,həm də əl yazısı ilə yazılması,Sərbəst işlərin hazırlanması,Elektron poçtdan yaxud flaşkalardan sənədlərin aşağı qiymətlə çapı və digər çap xidmətləri göstərirəm.
1 AZN
Ad Xidmət
Telefon 0507158137
E-mail

Şərhlər