0709088380

250000 AZN

0709088380

250000 AZN
  • 250000 AZN
  • Gədmi əl yazma Guran Kitabları 18 əsirin oryaları əl yazma Səfavilər dövürünə ayitdi Kitablar cildləri və varağları ceyran dər ..